فناوری اطلاعات

فناوری اطلاعات (IT)

-        طراحی و اجرای شبکه های پسیو

-        فروش قطعات سخت افزار رایانه و سرور

-        پشتیبانی، تامین تجهیزات و نگهداشت شبکه های کامپیوتری