رادیویی و مخابراتی

رادیویی و مخابراتی (Radio and Telecommunication)

-  خرید و فروش تجهیزات رادیویی و مخابراتی شامل بیسیم دستی، رپیتر و . . . با مجوز از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

- طراحی و اجرای سیستمهای رادیویی و مخابراتی

- تعمیرات، پشتیبانی و نگهداری شبکه های رادیویی و مخابراتی